top of page

HVOR

- ET BØRNEBIBLIOTEK -

- LILLE SCENE -

- ET NATURCENTER -

Rum til leg og læring

Bæredygtige miljøer til børn

At omsætte og designe pædagogik ind i en fysisk form skaber skræddersyede og unikke børnemiljøer, der løfter og understøtter kerneopgaven ned i mindste detalje. Et arbejde, som både er sjovt, meningsfuldt og samskabende.

Hvad er formålet med udviklingen af pædagogiske miljøer til børn? 

 

Rum er medbestemmende for børn og voksnes aktiviteter, trivsel og udvikling. Ligesom voksne indretter deres arbejdspladser bør børnenes miljøer indrettes med udgangspunkt i den pædagogfaglige opgave samt børne-nes forudsætninger og behov.

Børn lærer aktivt. De bruger deres sanser og bevægelser til at få en forståelse af sig selv, andre og deres omverden. En indretning inviterer og inspirerer til noget. Den giver muligheder til egen fortolkning og fantasi.

Hvad vil vi have at dette rum skal kunne? Skal det kunne støtte selvhjulpenhed? Skal det kunne give mulighed for at være sig selv? Skal det kunne rumme kropslig udfoldelse og høj aktivitet? Skal det støtte sprogarbejdet? Skal det rumme specifikke personalefaciliteter? Skal det tage højde for børn med særlige behov? Skal rummet være fler-funktionelt med fleksible løsninger og/eller rum i rum?


Når den pædagogiske viden, tænkning og holdning indtænkes i designet af rummet, i arkitekturen, er det ikke blot med til at forstærke og udvikle dagtilbuddets arbejde med kerneopgaven. Det er også med til at sikre nogle æstetiske, bæredygtige miljøer, som understøtter børns hverdagsliv, deres mentale og fysiske læring og udvikling samt forståelsen for omverdenen.  

 

...

Referencerne er eksempler på rum udviklet til et pædagogisk formål.

Billeder skifter selv.

bottom of page