top of page

- SOMMERHUS VED VESTERHAVET -

- OMBYGNING AF 70'ER VILLA -

- ALTAN TIL PATRICIAVILLA FRA 1908 -

- TILBYGNING TIL SOMMERHUS -

- OMBYGNING AF LANDEJENDOM -

Ombygning
tilbygning

Huse og sommerhuse

Først former vi husene, og siden former de os.

Winston Churchill

...

 

Arkitekter har gennem tiderne tegnet huse ud fra en fremtidsforestilling om, hvordan vi skal bo, hvordan vi skal arbejde og hvordan vi skal interagere med hinanden. Tidens vingesus og politiske strømninger har også haft direkte/indirekte indflydelse på, hvor-dan husene er blevet formet.

Og huse former os! Datidens arkitekter har af gode grunde ikke kunne forud-sige, hvordan vi ville bo i det 21. århundrede. Ældre huse re-tegnes og ombygges så de matcher tidens krav til familielivet, fællesskabet og tidens trend for design, funktionelle, æste-tiske og værdibaserede løsninger, som bæredygtighed, energioptimering og kvalitet.

Huse skaber rum og retning for, hvad vi kan indenfor de vægge, der er blevet givet. Derfor er det også værd at bemærke, hvordan de former os vores liv. Er mange små rum hæmmende for fællesskabet og familielivet? Ligger der uforbeholdent mange uudnyttede kvadratmeter i gangområderne? Ved at skabe en bevidsthed om dette, kan vi arbejde hen imod optimale rammer for os selv og for huset.

 

Huse med arkitektonisk værdi og/eller bygningsmæssig kvalitet bør altid for-holde sig til sit udgangspunkt i forhold til en ombygning eller en tilbygning.

En ombygning eller tilbygning er god måde, at få indpasset de nye livsforhold på - og her kan det være en god idé at få en arkitekt med på råd allerede tidligt i projektfasen. 

...

Referencerne til er eksempler på om- og tilbygningsprojekter på sommerhuse og boliger.

 

Klik på billedet for at se mere om projektet.

bottom of page